Fra unge til ældre.

- Jeg mener at familier og børnene skal være i fokus. I vores kommune skal der skabes den bedst mulige rådighed i faciliteter inden for børnepasning, fritidsaktiviteter og uddannelsesmuligheder.
- Jeg vægter højt, at der skal skabes respekt for hver enkelt borger. Med dette skal der skabes fokus omkring den ældre borger. Vi skal huske vores ældre, vi skal skabe en respektfuld ramme af faciliteter for dem, de må endelig ikke glemmes.


Virksomhedsledere, skoleledere, embedsmænd og politikere samlet til temamøde i Vrå om Ungegarantien


Skabe flere og bedre arbejdspladser i kommunen. Job og uddannelse til alle.
- For at skabe flere og bedre arbejdspladser i kommunen, er det vigtigt at starte med uddannelsen. Det er vigtigt at sørge for alle for en uddannelse, en af de vigtigste forudsætninger for at en kommune bliver velfungerende. Jeg syntes det er vigtigt i vores samfund at flere kommer i arbejde, og jeg mener at flere faglærte er vejen frem mod målet.
- Jeg mener at en bedre arbejdsplads skabes gennem accept og respekt. En god arbejdsplads er et sted man er glad for at være, og et sted man gerne vil møde hver dag. Jeg mener at man skal have en løn man kan leve af, samt et arbejde og en arbejdsplads man ikke bliver syg af. Derfor vil bedre arbejdspladser skabes ved en modstand mod social dumping.
- Når vi handler efter disse budskaber, er vi godt på vej til at sikre job og uddannelse til alle. Samtidig for at bibeholde jobs og uddannelser er det vigtigt, at kommunen sammenarbejder med erhvervslivet om de forandringer der ligger foran os.


Virksomhedsledere, skoleledere, embedsmænd og politikere samlet til temamøde i Vrå om Ungegarantien


Skabe flere og bedre arbejdspladser i kommunen. Job og uddannelse til alle.
- For at skabe flere og bedre arbejdspladser i kommunen, er det vigtigt at starte med uddannelsen. Det er vigtigt at sørge for alle for en uddannelse, en af de vigtigste forudsætninger for at en kommune bliver velfungerende. Jeg syntes det er vigtigt i vores samfund at flere kommer i arbejde, og jeg mener at flere faglærte er vejen frem mod målet.
- Jeg mener at en bedre arbejdsplads skabes gennem accept og respekt. En god arbejdsplads er et sted man er glad for at være, og et sted man gerne vil møde hver dag. Jeg mener at man skal have en løn man kan leve af, samt et arbejde og en arbejdsplads man ikke bliver syg af. Derfor vil bedre arbejdspladser skabes ved en modstand mod social dumping.
- Når vi handler efter disse budskaber, er vi godt på vej til at sikre job og uddannelse til alle. Samtidig for at bibeholde jobs og uddannelser er det vigtigt, at kommunen sammenarbejder med erhvervslivet om de forandringer der ligger foran os.

GRØN OMSTILLING EN NØDVENDIGHED.

Folketinget står samlet bag et mål om at reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det er lige dele ambitiøst og nødvendigt. For vi er på vej mod en global temperaturstigning på 3,2 grader, hvis vi alene holder os til forpligtelserne i Parisaftalen. Det skriver UNEP i sin seneste rapport, der udkom i november 2019. Det er vi, fordi verdens ledere har brugt ti år på at forhandle. Ti år, hvor vi skulle have handlet.

Derfor er jeg med når Hjørring Kommune går ind i den Grønne Omstilling.

Landdistrikter en stor del af vores kommune.

En stor del af vores indbyggere bor i dag på landet og har deres dagligdag i oplands eller landsbyer  Mit mål for landdistrikterne skal understøtte en afbalanceret udvikling, så både kommunens byer og landdistrikter er attraktive for bosætning og erhvervsudvikling.

Mål

Det er mit mål at:

  • landdistriktspolitikken sætter fokus på enkelte lokalområders kvaliteter og potentialer, og har et særligt fokus på erhvervsudvikling og bosætning.
  • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til, at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres
  • understøtte muligheder for at drive erhverv i landdistrikterne.
  • klarlægge betydningen af et bæredygtigt foreningsliv for kommunens lokalsamfund.
  • vedligeholde en fornuftig infastruktur.

Del siden