LANDDISTRIKTERNES INSPIRATIONSDAG

08-10-2021

RIGTI STOR FREMMØDE I SÆSSING

RIGTI STOR FREMMØDE I SÆSSING

Del siden

BYPLAN MØDE 2021

30-09-2021

DE NÆSTE 100 ÅR
Der er brug for modige beslutninger. De planer, vi lægger i dag, vil påvirke vores børn og oldebørn. Så selvom vi befinder os i et år med valgkamp og fireårige tidshorisonter, kigger vi på Byplanmødet i krystalkuglen: Når vi ser 100 år frem, er det klart, at co2-reduktion og biodiversitet skal i fokus – og at der er behov for planlægning af den grønne omstilling. Det vil kræve aktive kommuner og en stat, der sætter rammerne og sikrer sammenhængskraften i byerne og på tværs af by og land – frem mod 2121

DE NÆSTE 100 ÅR
Der er brug for modige beslutninger. De planer, vi lægger i dag, vil påvirke vores børn og oldebørn. Så selvom vi befinder os i et år med valgkamp og fireårige tidshorisonter, kigger vi på Byplanmødet i krystalkuglen: Når vi ser 100 år frem, er det klart, at co2-reduktion og biodiversitet skal i fokus – og at der er behov for planlægning af den grønne omstilling. Det vil kræve aktive kommuner og en stat, der sætter rammerne og sikrer sammenhængskraften i byerne og på tværs af by og land – frem mod 2121

BUDGET 2021

23-09-2021

Så blev det sidste budget i denne periode aftalt.

Et samlet Byråd har indgået et budgetforlig, som sikrer et uændret serviceniveau i 2022 og fortsatte investeringer i udvikling i hele kommunen.

- Jeg er tilfreds med, at vi kan fastholde serviceniveauet. Det er vigtigt for vores borgere. Det er nemlig noget af det, der har en stor betydning, og som alle kan mærke i hverdagen. Derfor er vi i byrådet glade for at vedtage et budget, hvor det er lykkedes, siger borgmester Arne Boelt (S).

Budgetforliget sikrer finansiering af driftsudgifter til flere ældre og stigende udgifter til det specialiserede socialområde nærmere bestemt Børne- og Familieområdet og Voksenhandicap.

Med disse stigende udgifter kræver det, at der afsættes flere penge for at fastholde et uændret serviceniveau.

Derfor er der i 2022 tilført følgende i forhold til budget 2021:

5,1 mio. kroner til sundheds- og ældreområdet

16,7 mio. kroner til voksen- handicapområdet

9,1 mio. kroner til børne- og familieområdet

Også plads til investeringer

Hjørring Byråd arbejder med et langsigtet perspektiv på kommunens udfordringer og muligheder og realistiske flerårsbudgetter. Overskriften er “Horisont og handlekraft”. Det handler om at gå fremtiden proaktivt i møde og tænke langsigtet. Man skal så for at kunne høste.

Derfor indeholder budgettet også investeringer i en fortsat udvikling af hele kommunen, med et stærkt fokus på at være et attraktivt sted at besøge, bo, arbejde og drive virksomhed.

- I hele byrådet er vi enige om at prioritere investeringer. Vi har gennem mange år haft et stærkt fokus på udvikling og vækst. Vi vil investere os ind i fremtiden, så vi fastholder udvikling fremfor afvikling, siger borgmester Arne Boelt (S).

Budgetforliget for 2022-25 betyder, at det afgående byråd afleverer en sundere kommuneøkonomi, end det overtog i 2018.

Samtidig har det afgående byråd har også afdækket et fremadrettet udfordringsbillede, som viser vigende indtægter og stigende udgifter. Dette udfordringsbillede vil sammen med det realistiske budget for 2022 blive udgangspunktet for arbejdet i det nye byråd.

NYT UDTRYK VED RUTTEREN TÅRS

11-08-2021

“Indenfor de næste par uger går Vennelyst igang med at omdanne arealet foran Trafikkiosken. Det skal blive til en flot indkørsel til Tårs, med et udtryk, som hænger sammen med resten af Bredgade. Trappen foran kiosken bliver større og får indbyggede grønne bede med enkelte træer og mange siddepladser.
Hele anlægget forventes færdig sidst i september.”

“Indenfor de næste par uger går Vennelyst igang med at omdanne arealet foran Trafikkiosken. Det skal blive til en flot indkørsel til Tårs, med et udtryk, som hænger sammen med resten af Bredgade. Trappen foran kiosken bliver større og får indbyggede grønne bede med enkelte træer og mange siddepladser.
Hele anlægget forventes færdig sidst i september.”

Hvad skal vi med den gamle skole i Vrå

20-04-2021