Mærkesager

01-Oktober-2017

Mine mærkesager.

Mine personlige mærkesager?
- Jeg mener at fokus skal ligge hos børnene og de unge, de er vores fremtid. Jeg mener at der skal være kvalitet i undervisningen til alle, jeg mener at denne kvalitet kan skabes gennem et godt samarbejde mellem professionelle og specialiserede pædagoger og lærer. Vi skal sørge for så godt som muligt at styrke fagpersonernes kompetencer så de bedst muligt hjælper børnene og de unge så ingen tabes. Jeg mener uddannelse skal tage udgangspunkt i eleverne og de studerende og ikke i systemet.
- Jeg mener at familier og børnene skal være i fokus. I vores kommune skal der skabes den bedst mulige rådighed i faciliteter inden for børnepasning, fritidsaktiviteter og uddannelsesmuligheder.
- Jeg vægter højt at der skal skabes respekt for hver enkelt borger. Med dette skal der skabes fokus omkring den ældre borger. Vi skal huske vores ældre, vi skal skabe en respektfuld ramme af faciliteter for dem, de må endelig ikke glemmes.

Skabe flere og bedre arbejdspladser i kommunen. Job og uddannelse til alle.
- For at skabe flere og bedre arbejdspladser i kommunen, er det vigtigt at starte med uddannelsen. Det er vigtigt at sørge for alle for en uddannelse, en af de vigtigste forudsætninger for at en kommune bliver velfungerende. Jeg syntes det er vigtigt i vores samfund at flere kommer i arbejde, og jeg mener at flere faglærte er vejen frem mod målet.
- Jeg mener at en bedre arbejdsplads skabes gennem accept og respekt. En god arbejdsplads er et sted man er glad for at være, og et sted man gerne vil møde hver dag. Jeg mener at man skal have en løn man kan leve af, samt et arbejde og en arbejdsplads man ikke bliver syg af. Derfor vil bedre arbejdspladser skabes ved en modstand mod social dumping.
- Når vi handler efter disse budskaber, er vi godt på vej til at sikre job og uddannelse til alle. Samtidig for at bibeholde jobs og uddannelser er det vigtigt, at kommunen sammenarbejder med erhvervslivet om de forandringer der ligger foran os.

Del siden